SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

UL. BOLESŁAWA KRYSIEWICZA 7/8, 61-825 POZNAŃ

NIP: 778-11-28-565, REGON: 630863147

KONTO: Bank Śląski S.A. O/Poznaniu Nr 93105015201 000 0005 0332 1192

 

     
Strona główna
Konkursy aktualne
Archiwum - 2011
Archiwum - 2012
Archiwum - 2013
Archiwum - 2014
Archiwum - 2015
Archiwum - 2016

 

Identyfikator konkursu Zakres Ważne daty Pliki Rozstrzygnięcie
Konkurs-Lekarze/1/2016 Zakres - Pediatria Data ogłoszenia 29-01-2016 ogłoszenie o konkursie: Nie wpłynęła żadna oferta.
Ostateczny termin składania ofert 12-02-2016 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 16-02-2016
Konkurs-Lekarze/2/2016 Zakres - Chirurgia dziecięca Data ogłoszenia 29-01-2016 ogłoszenie o konkursie: Nie wpłynęła żadna oferta.
Ostateczny termin składania ofert 12-02-2016 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 16-02-2016
Konkurs-Lekarze/3/2016 Zakres - Położnictwo i ginekologia Data ogłoszenia 29-01-2016 ogłoszenie o konkursie: Nie wpłynęła żadna oferta.
Ostateczny termin składania ofert 12-02-2016 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 16-02-2016
Konkurs-Laboratorium/1/2016 Zakres - Badania w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii Data ogłoszenia 08-02-2016 ogłoszenie o konkursie: Komisja Konkursowa wybrała ofertę firmy DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. ul. prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, jako najkorzystniejszą dla udzielającego zamówienie.

pytania zadane przez firmę DIAGNOSTKA Sp. z o.o.

Ostateczny termin składania ofert 15-02-2016 
godz. 10:00
11-02-2016 odpowiedzi na zadane pytania
pytania zadane przez firmę ALAB laboratoria Sp. z o.o.
Data rozstrzygnięcia 17-02-2016 12-02-2016 odpowiedzi na zadane pytania
17-02-2016 informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego
Konkurs-Lekarze/4/2016 Zakres - Anestezjologia i intensywna terapia Data ogłoszenia 29-02-2016 ogłoszenie o konkursie: Nie wpłynęła żadna oferta.
Ostateczny termin składania ofert 07-03-2016 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 09-03-2016
Konkurs-Lekarze/5/2016 Zakres - Otorynolaryngologia dziecięca Data ogłoszenia 29-02-2016 ogłoszenie o konkursie: Nie wpłynęła żadna oferta.
Ostateczny termin składania ofert 07-03-2016 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 09-03-2016
Konkurs-Lekarze/6/2016 Zakres - Radiologia i diagnostyka obrazowa Data ogłoszenia 29-02-2016 ogłoszenie o konkursie: Nie wpłynęła żadna oferta.
Ostateczny termin składania ofert 07-03-2016 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 09-03-2016
Konkurs-Lekarze/7/2016 Zakres - lekarz medycyny będący w trakcie specjalizacji w zakresie Chirurgia dziecięca Data ogłoszenia 24-06-2016 ogłoszenie o konkursie: Postępowanie konkursowe zostało unieważnione w oparciu o art. 150. ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2015r. poz. 581 z późn zm.)
Ostateczny termin składania ofert 29-06-2016 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 30-06-2016
Konkurs-Lekarze/8/2016 Zakres - lekarz medycyny będący w trakcie specjalizacji w zakresie Chirurgia dziecięca Data ogłoszenia 15-07-2016 ogłoszenie o konkursie: Nie wpłynęła żadna oferta.
Ostateczny termin składania ofert 1-08-2016 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 3-08-2016
Konkurs-Lekarze/9/2016 Zakres 1 Chirurgia dziecięca – ambulatorium

Zakres 2 Chirurgia dziecięca – oddział

Data ogłoszenia 24-08-2016 ogłoszenie o konkursie: Komisja Konkursowa wybrała ofertę firmy Indywidualna Praktyka Lekarska Małgorzata Jurga, ul. Galileusza 6A/11,
60-159 Poznań, w obu zakresach będących przedmiotem postępowania, jako najkorzystniejszą dla udzielającego zamówienie.
Ostateczny termin składania ofert 29-08-2016 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 30-08-2016
Konkurs-Lekarze/10/2016 Zakres 1 Anestezjologia i Intensywna Terapia (Szpital Św. Józefa)

Zakres 2 Anestezjologia i Intensywna Terapia (Szpital Św. Rodziny)

Zakres 3 Anestezjologia i Intensywna Terapia – gotowość do świadczenia usług (Szpital Św. Rodziny)

Data ogłoszenia 18-11-2016 ogłoszenie o konkursie: Informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego:

Sprostowanie Informacji o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego:

zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu
druga zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu
Ostateczny termin składania ofert 28-11-2016 
godz. 10:00
Specyfikacja:
Data rozstrzygnięcia 6-12-2016 formularze ofertowe:
Konkurs-Lekarze/11/2016 Zakres I Pediatria – lekarz Pediatra - oddział, izba przyjęć (Szpital Św. Józefa)

Zakres II Pediatria – lekarz w trakcie specjalizacji z Pediatrii - oddział, izba przyjęć (Szpital Św. Józefa)

Data ogłoszenia 18-11-2016 ogłoszenie o konkursie: Informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego:

Sprostowanie Informacji o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego:

zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu
druga zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu
Ostateczny termin składania ofert 28-11-2016 
godz. 10:00
Specyfikacja:
Data rozstrzygnięcia 6-12-2016 formularze ofertowe:
Konkurs-Lekarze/12/2016 Zakres I Chirurgia dziecięca – lekarz specjalista - oddział, blok operacyjny, izba przyjęć
(Szpital Św. Józefa)

Zakres II Chirurgia dziecięca – lekarz specjalista I stopnia - oddział, blok operacyjny, izba przyjęć (Szpital Św. Józefa)

Zakres III Chirurgia dziecięca – lekarz w trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej - oddział, blok operacyjny, izba przyjęć (Szpital Św. Józefa)

Data ogłoszenia 23-11-2016 ogłoszenie o konkursie: Informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego:
 

zmiana terminów składania ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu
Ostateczny termin składania ofert 6-12-2016 
godz. 10:00
Specyfikacja:
Data rozstrzygnięcia 8-12-2016 formularze ofertowe:
Konkurs-Lekarze/13/2016 Zakres I Laryngologia – lekarz specjalista - oddział, blok operacyjny, izba przyjęć (Szpital Św. Józefa)

Zakres II Laryngologia – lekarz specjalista I stopnia - oddział, blok operacyjny, izba przyjęć (Szpital Św. Józefa)

Zakres III Laryngologia – lekarz w trakcie specjalizacji z laryngologii dziecięcej - oddział, blok operacyjny, izba przyjęć (Szpital Św. Józefa)

Data ogłoszenia 23-11-2016 ogłoszenie o konkursie: Informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego:
 

zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu
Ostateczny termin składania ofert 2-12-2016 
godz. 10:00
Specyfikacja:
Data rozstrzygnięcia 6-12-2016 formularze ofertowe:
Konkurs-Lekarze/14/2016 Zakres I Radiologia – lekarz specjalista,

Zakres II Radiologia – lekarz specjalista I stopnia,

Data ogłoszenia 25-11-2016 ogłoszenie o konkursie: Informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego:
 

 

informacja dla oferentów - wezwanie do uzupełnienia dokumentów:
Ostateczny termin składania ofert 5-12-2016 
godz. 10:00
Specyfikacja:
Data rozstrzygnięcia 7-12-2016 formularze ofertowe:
Konkurs-Lekarze/15/2016 Zakres I Pediatria – lekarz Pediatra - oddział, izba przyjęć (Szpital Św. Józefa)

Zakres II Pediatria – lekarz w trakcie specjalizacji z Pediatrii - oddział, izba przyjęć (Szpital Św. Józefa)

Data ogłoszenia 8-12-2016 ogłoszenie o konkursie: Informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego:
 

 

Ostateczny termin składania ofert 14-12-2016 
godz. 10:00
Specyfikacja:
Data rozstrzygnięcia 16-12-2016 formularze ofertowe:
Konkurs-Lekarze/16/2016 Zakres I Chirurgia dziecięca – lekarz specjalista - oddział, blok operacyjny, izba przyjęć
(Szpital Św. Józefa)

Zakres II Chirurgia dziecięca – lekarz specjalista I stopnia - oddział, blok operacyjny, izba przyjęć (Szpital Św. Józefa)

Zakres III Chirurgia dziecięca – lekarz w trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej - oddział, blok operacyjny, izba przyjęć (Szpital Św. Józefa)

Data ogłoszenia 8-12-2016 ogłoszenie o konkursie: Informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego:
 

 

Ostateczny termin składania ofert 14-12-2016 
godz. 10:00
Specyfikacja:
Data rozstrzygnięcia 16-12-2016 formularze ofertowe:
Konkurs-Lekarze/17/2016 Zakres I Laryngologia – lekarz specjalista - oddział, blok operacyjny, izba przyjęć (Szpital Św. Józefa)

Zakres II Laryngologia – lekarz specjalista I stopnia - oddział, blok operacyjny, izba przyjęć (Szpital Św. Józefa)

Zakres III Laryngologia – lekarz w trakcie specjalizacji z laryngologii dziecięcej - oddział, blok operacyjny, izba przyjęć (Szpital Św. Józefa)

Data ogłoszenia 8-12-2016 ogłoszenie o konkursie: Informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego:
 

 

Ostateczny termin składania ofert 14-12-2016 
godz. 10:00
Specyfikacja:
Data rozstrzygnięcia 16-12-2016 formularze ofertowe:
Konkurs-Pielęgniarki/1/2016

Zakres 1       Pielęgniarstwo

Data ogłoszenia 15-12-2016 ogłoszenie o konkursie: Informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego:
 

 

sprostowanie ogłoszenia o konkursie:
zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu:
Ostateczny termin składania ofert 22-12-2016 
godz. 10:00
Specyfikacja:
Data rozstrzygnięcia 28-12-2016 formularze ofertowe:
Konkurs-Elektroradiologia/1/2016 Zakres - Technik elektroradiolog Data ogłoszenia 16-12-2016 ogłoszenie o konkursie: Informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego:
 

 

Ostateczny termin składania ofert 21-12-2016 
godz. 10:00
Specyfikacja:
Data rozstrzygnięcia 22-12-2016 formularze ofertowe:
Konkurs-Psychologia/1/2016 Zakres - Psychologia kliniczna Data ogłoszenia 16-12-2016 ogłoszenie o konkursie: Informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego:
 

 

Ostateczny termin składania ofert 21-12-2016 
godz. 10:00
Specyfikacja:
Data rozstrzygnięcia 22-12-2016 formularze ofertowe:
Konkurs-Lekarze/18/2016 Zakres - Chirurgia dziecięca – usługa realizacji zadań zarządzającego Oddziałem Chirurgii
i Leczenia Oparzeń - pełnienie roli Kierownika Oddziału oraz lekarza oddziału
Data ogłoszenia 16-12-2016 ogłoszenie o konkursie: Informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego:
 

 

Ostateczny termin składania ofert 20-12-2016 
godz. 10:00
Specyfikacja:
Data rozstrzygnięcia 22-12-2016 formularze ofertowe:
Konkurs-Lekarze/19/2016 Zakres I Pediatria – lekarz Pediatra - oddział, izba przyjęć (Szpital Św. Józefa) Zakres II Pediatria – lekarz w trakcie specjalizacji z Pediatrii - oddział, izba przyjęć (Szpital Św. Józefa) Data ogłoszenia 23-12-2016 ogłoszenie o konkursie: Informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego:
 

 

Ostateczny termin składania ofert 28-12-2016 
godz. 10:00
Specyfikacja:
Data rozstrzygnięcia 29-12-2016 formularze ofertowe:
Konkurs-Elektroradiologia/2/2016 Zakres - Technik elektroradiolog Data ogłoszenia 23-12-2016 ogłoszenie o konkursie: Informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego:
 

 

Ostateczny termin składania ofert 28-12-2016 
godz. 10:00
Specyfikacja:
Data rozstrzygnięcia 29-12-2016 formularze ofertowe:
Konkurs-Lekarze/20/2016 Zakres I Laryngologia – lekarz specjalista - oddział, blok operacyjny, izba przyjęć (Szpital Św. Józefa)
Zakres II Laryngologia – lekarz specjalista I stopnia - oddział, blok operacyjny, izba przyjęć (Szpital Św. Józefa)
Zakres III Laryngologia – lekarz w trakcie specjalizacji z laryngologii dziecięcej - oddział, blok operacyjny, izba przyjęć (Szpital Św. Józefa)
Data ogłoszenia 23-12-2016 ogłoszenie o konkursie: Informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego:
 

 

Ostateczny termin składania ofert 28-12-2016 
godz. 10:00
Specyfikacja:
Data rozstrzygnięcia 29-12-2016 formularze ofertowe:
Konkurs-Lekarze/21/2016 Zakres: Pediatria – usługa realizacji zadań lekarza na Oddziale Dzieci Starszych I Data ogłoszenia 23-12-2016 ogłoszenie o konkursie: Informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego:
 

 

Ostateczny termin składania ofert 29-12-2016 
godz. 10:00
Specyfikacja:
Data rozstrzygnięcia 30-12-2016 formularze ofertowe:
Konkurs-Lekarze/22/2016 Zakres I Ortopedia – lekarz ortopeda – ambulatorium

Zakres II Preluksacja – lekarz ortopeda - ambulatorium

Data ogłoszenia 29-12-2016 ogłoszenie o konkursie: Informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego:
 

 

Ostateczny termin składania ofert 4-01-2017 
godz. 10:00
Specyfikacja:
Data rozstrzygnięcia 5-01-2017 formularze ofertowe:

 


 
     

Powrót do strony głównej SZOZnMiD wy Poznaniu:  www.szoz.pl

 

 

Strona główna | Konkursy aktualne | Archiwum - 2011 | Archiwum - 2012 | Archiwum - 2013 | Archiwum - 2014 | Archiwum - 2015 | Archiwum - 2016

© SZOZnMiD w Poznaniu, 2016