SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

UL. BOLESŁAWA KRYSIEWICZA 7/8, 61-825 POZNAŃ

NIP: 778-11-28-565, REGON: 630863147

KONTO: Bank Śląski S.A. O/Poznaniu Nr 93105015201 000 0005 0332 1192

 

     
Strona główna
Konkursy aktualne
Archiwum - 2011
Archiwum - 2012
Archiwum - 2013
Archiwum - 2014
Archiwum - 2015
Archiwum - 2016

 

Identyfikator konkursu Zakres Ważne daty Pliki Rozstrzygnięcie

Konkurs-Lekarze/1/2015

Zakres-Anestezjologia i intensywna terapia Data ogłoszenia 17-03-2015

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 31-03-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 2-04-2015

Konkurs-Lekarze/2/2015

Zakres-Położnictwo i ginekologia Data ogłoszenia 17-03-2015

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 31-03-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 2-04-2015

Konkurs-Lekarze/3/2015

Zakres-Chirurgia dziecięca Data ogłoszenia 17-03-2015

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 31-03-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 2-04-2015

Konkurs-Lekarze/4/2015

Zakres-Otorynolaryngologia dziecięca Data ogłoszenia 13-04-2015

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 27-04-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 29-04-2015

Konkurs-Lekarze/5/2015

Zakres-Neonatologia Data ogłoszenia 13-04-2015

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 27-04-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 29-04-2015

Konkurs-Lekarze/6/2015

Zakres-Pediatria Data ogłoszenia 13-04-2015

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 27-04-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 29-04-2015

Konkurs-Lekarze/7/2015

Zakres-Alergologia - ambulatorium Data ogłoszenia 29-04-2015

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 13-05-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 15-05-2015

Konkurs-Lekarze/8/2015

Zakres-Choroby płuc - ambulatorium Data ogłoszenia 29-04-2015

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 13-05-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 15-05-2015

Konkurs-Lekarze/9/2015

Zakres-Dermatologia i wenerologia - ambulatorium Data ogłoszenia 29-04-2015

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 13-05-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 15-05-2015

Konkurs-Lekarze/10/2015

Zakres-Kardiologia dziecięca - ambulatorium Data ogłoszenia 11-05-2015

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 22-05-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 26-05-2015

Konkurs-Lekarze/11/2015

Zakres-Anestezjologia i intensywna terapia Data ogłoszenia 11-05-2015

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 22-05-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 26-05-2015

Konkurs-Lekarze/12/2015

Zakres-Pediatria Data ogłoszenia 11-05-2015

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 22-05-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 26-05-2015

Konkurs-Lekarze/13/2015

Zakres-Reumatologia-ambulatorium Data ogłoszenia 22-05-2015

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 05-06-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 08-06-2015

Konkurs-Lekarze/14/2015

Zakres-Anestezjologia i intensywna terapia Data ogłoszenia 22-05-2015

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 05-06-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 08-06-2015

Konkurs-Lekarze/15/2015

Zakres-Ortopedia i traumatologia narządu ruchu-ambulatorium Data ogłoszenia 22-05-2015

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 05-06-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 08-06-2015

Konkurs-Lekarze/16/2015

Zakres-Otorynolaryngologia dziecięca Data ogłoszenia 16-06-2015

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 26-06-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 30-06-2015

Konkurs-Lekarze/17/2015

Zakres-Neurologia dziecięca-ambulatorium Data ogłoszenia 16-06-2015

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 26-06-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 30-06-2015

Konkurs-Lekarze/18/2015

Zakres-Chirurgia dziecięca-ambulatorium Data ogłoszenia 16-06-2015

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 26-06-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 30-06-2015

Konkurs-Lekarze/19/2015

Zakres-Położnictwo i ginekologia Data ogłoszenia 1-07-2015

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 15-07-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 15-07-2015

Konkurs-Lekarze/20/2015

Zakres-Neonatologia Data ogłoszenia 1-07-2015

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 15-07-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 15-07-2015

Konkurs-Lekarze/21/2015

Zakres-Urologia Data ogłoszenia 1-07-2015

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 15-07-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 15-07-2015

Konkurs-Lekarze/22/2015

Zakres-Nefrologia - ambulatorium Data ogłoszenia 7-07-2015

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 20-07-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 21-07-2015

Konkurs-Lekarze/23/2015

Zakres-Otorynolaryngologia - ambulatorium Data ogłoszenia 7-07-2015

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 20-07-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 21-07-2015

Konkurs-Lekarze/24/2015

Zakres-Położnictwo i ginekologia - ambulatorium Data ogłoszenia 7-07-2015

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 20-07-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 21-07-2015

Konkurs-Lekarze/25/2015

Zakres-Endokrynologia -ambulatorium Data ogłoszenia 22-07-2015

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 06-08-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 10-08-2015

Konkurs-Lekarze/26/2015

Zakres-Gastroenterologia - ambulatorium Data ogłoszenia 22-07-2015

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 06-08-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 10-08-2015

Konkurs-Lekarze/27/2015

Zakres-Onkologia i hematologia dziecięca - ambulatorium Data ogłoszenia 22-07-2015

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 06-08-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 10-08-2015

Konkurs-Lekarze/28/2015

Zakres-Okulistyka - ambulatorium Data ogłoszenia 06-08-2015 

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 20-08-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 21-08-2015

Konkurs-Lekarze/29/2015

Zakres-Preluksacja - ambulatorium Data ogłoszenia 06-08-2015 

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 20-08-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 21-08-2015

Konkurs-Lekarze/30/2015

Zakres-Neonatologia - ambulatorium Data ogłoszenia 06-08-2015 

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 20-08-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 21-08-2015

Konkurs-Lekarze/31/2015

Zakres-Chirurgia dziecięca Data ogłoszenia 1-10-2015 

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 15-10-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 19-10-2015

Konkurs-Lekarze/32/2015

Zakres-Radiologia i diagnostyka obrazowa Data ogłoszenia 1-10-2015 

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 15-10-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 19-10-2015

Konkurs-Lekarze/33/2015

Zakres-Pediatria Data ogłoszenia 1-10-2015 

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 15-10-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 19-10-2015

Konkurs-Lekarze/34/2015

Zakres-Urologia Data ogłoszenia 1-10-2015 

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 15-10-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 19-10-2015

Konkurs-Lekarze/35/2015

Zakres-Anestezjologia i intensywna terapia Data ogłoszenia 12-10-2015 

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 23-10-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 26-10-2015

Konkurs-Lekarze/36/2015

Zakres-Otorynolaryngologia dziecięca Data ogłoszenia 12-10-2015 

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 23-10-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 26-10-2015

Konkurs-Lekarze/37/2015

Zakres-Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Data ogłoszenia 12-10-2015 

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 23-10-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 26-10-2015

Konkurs-Lekarze/38/2015

Zakres-Położnictwo i ginekologia Data ogłoszenia 12-10-2015 

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 23-10-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 26-10-2015

Konkurs-Lekarze/39/2015

Zakres-Onkologia kliniczna - konsylium onkologiczne Data ogłoszenia 21-10-2015 

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 3-11-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 4-11-2015

Konkurs-Lekarze/40/2015

Zakres-Radioterapia onkologiczna - konsylium onkologiczne Data ogłoszenia 21-10-2015 

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 3-11-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 4-11-2015

Konkurs-Lekarze/41/2015

Zakres-Położnictwo i ginekologia - ambulatorium Data ogłoszenia 21-10-2015 

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 3-11-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 4-11-2015

Konkurs-Lekarze/42/2015

Zakres-Choroby zakaźne - ambulatorium Data ogłoszenia 21-10-2015  

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 3-11-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 4-11-2015

Konkurs-Pielęgniarstwo/43/2015

Zakres-Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki Data ogłoszenia 10-12-2015  

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 21-11-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 22-12-2015

Konkurs-Lekarze/44/2015

Zakres-Urologia Data ogłoszenia 10-12-2015  

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 21-11-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 22-12-2015

Konkurs-Lekarze/45/2015

Zakres-Anestezjologia i intensywna terapia Data ogłoszenia 10-12-2015  

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 21-11-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 22-12-2015

Konkurs-Lekarze/462015

Zakres-Neonatologia Data ogłoszenia 10-12-2015  

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 21-11-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 22-12-2015

 
     

Powrót do strony głównej SZOZnMiD wy Poznaniu:  www.szoz.pl

 

 

Strona główna | Konkursy aktualne | Archiwum - 2011 | Archiwum - 2012 | Archiwum - 2013 | Archiwum - 2014 | Archiwum - 2015 | Archiwum - 2016

© SZOZnMiD w Poznaniu, 2011