SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

UL. BOLESŁAWA KRYSIEWICZA 7/8, 61-825 POZNAŃ

NIP: 778-11-28-565, REGON: 630863147

KONTO: Bank Śląski S.A. O/Poznaniu Nr 93105015201 000 0005 0332 1192

 

     
Strona główna
Konkursy aktualne
Archiwum - 2011
Archiwum - 2012
Archiwum - 2013
Archiwum - 2014
Archiwum - 2015
Archiwum - 2016

 

Identyfikator konkursu Zakres Ważne daty Pliki Rozstrzygnięcie

Konkurs-Lekarze/1/2014

Zakres-Pediatria Data ogłoszenia 16-01-2014

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 30-01-2014 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 3-02-2014

Konkurs-Lekarze/2/2014

Zakres-Neurologia dziecięca-ambulatorium

Data ogłoszenia 16-01-2014

ogłoszenie o konkursie:

  

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 30-01-2014 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 3-02-2014

Konkurs-Lekarze/3/2014

Zakres-Otorynolaryngologia dziecięca-ambulatorium

Data ogłoszenia 16-01-2014

ogłoszenie o konkursie:

  

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 30-01-2014 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 3-02-2014

Konkurs-Lekarze/4/2014

Zakres-Położnictwo i ginekologia

Data ogłoszenia 16-01-2014

ogłoszenie o konkursie:

  

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 30-01-2014 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 3-02-2014

Konkurs-Lekarze/5/2014

Zakres-Otorynolaryngologia dziecięca

Data ogłoszenia 12-02-2014

ogłoszenie o konkursie:

  

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 26-02-2014 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 28-02-2014

Konkurs-Lekarze/6/2014

Zakres-Chirurgia szczękowo-twarzowa

Data ogłoszenia 12-02-2014

ogłoszenie o konkursie:

  

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 26-02-2014 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 28-02-2014

Konkurs-Lekarze/7/2014

Zakres-Neonatologia

Data ogłoszenia 12-02-2014

ogłoszenie o konkursie:

  

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 26-02-2014 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 28-02-2014

Konkurs-Lekarze/8/2014

Zakres-Nefrologia-ambulatorium

Data ogłoszenia 12-02-2014

ogłoszenie o konkursie:

  

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 26-02-2014 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 28-02-2014

Konkurs-Lekarze/9/2014

Zakres-Pediatria

Data ogłoszenia 24-02-2014

ogłoszenie o konkursie:

  

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 07-03-2014 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 11-03-2014

Konkurs-Lekarze/10/2014

Zakres-Chirurgia dziecięca

Data ogłoszenia 24-02-2014

ogłoszenie o konkursie:

  

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 07-03-2014 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 11-03-2014

Konkurs-Lekarze/11/2014

Zakres-Neurologia dziecięca

Data ogłoszenia 24-02-2014

ogłoszenie o konkursie:

  

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 07-03-2014 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 11-03-2014

Konkurs-Lekarze/12/2014

Zakres-Reumatologia -ambulatorium

Data ogłoszenia 17-03-2014

ogłoszenie o konkursie:

  

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 01-04-2014 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 03-04-2014

Konkurs-Lekarze/13/2014

Zakres-Onkologia i hematologia dziecięca-ambulatorium

Data ogłoszenia 17-03-2014

ogłoszenie o konkursie:

  

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 01-04-2014 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 03-04-2014

Konkurs-Lekarze/14/2014

Zakres-Neonatologia

Data ogłoszenia 17-03-2014

ogłoszenie o konkursie:

  

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 01-04-2014 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 03-04-2014

Konkurs-Lekarze/15/2014

Zakres-Chirurgia dziecięca – implantacja portu naczyniowego oraz konsultacja

Data ogłoszenia 08-04-2014

ogłoszenie o konkursie:

  

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 23-04-2014 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 25-04-2014

Konkurs-Lekarze/16/2014

Zakres-Chirurgia dziecięca

Data ogłoszenia 08-04-2014

ogłoszenie o konkursie:

  

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 23-04-2014 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 25-04-2014

Konkurs-Lekarze/17/2014

Zakres-Anestezjologia i intensywna terapia

Data ogłoszenia 08-04-2014

ogłoszenie o konkursie:

  

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 23-04-2014 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 25-04-2014

Konkurs-Diagnostyka_radiologiczna/1/2014

Zakres-Diagnostyka radiologiczna w zakresie badań rezonansu magnetycznego

Data ogłoszenia 14-04-2014

ogłoszenie o konkursie:

  

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 23-04-2014 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 25-04-2014

Konkurs-Transport/1/2014

Zakres-Dostawa usług transportu sanitarnego

Data ogłoszenia 14-04-2014

ogłoszenie o konkursie:

 

  

 

Komisja Konkursowa wybrała oferty firm dla poszczególnych pakietów:

Pakiet I-Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ, ul. Rycerska 10,  60-346 Poznań,

Pakiet II-Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ, ul. Rycerska 10,  60-346 Poznań,

Pakiet III-Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ, ul. Rycerska 10,  60-346 Poznań,

Pakiet IV-Atransmed Sp. z o.o., os. Bolesława Śmiałego 23/34,60-682 Poznań,

Pakiet V-Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o., ul. Diamentowa 4, 20-447 Lublin,

jako najkorzystniejsze dla udzielającego zamówienie.

W wyniku wycofania się dwóch oferentów w Pakiecie V Komisja Konkursowa ostatecznie wybrała ofertę firmy Atransmed Sp. z o.o., os. Bolesława Śmiałego 23/34,60-682 Poznań.

Ostateczny termin składania ofert 23-04-2014 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 25-04-2014

25-04-2014 informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Konkurs-Lekarze/18/2014

Zakres-Anestezjologia i intensywna terapia

Data ogłoszenia 02-06-2014

ogłoszenie o konkursie:

  

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 13-06-2014 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 17-06-2014

Konkurs-Lekarze/19/2014

Zakres-Neonatologia

Data ogłoszenia 02-06-2014

ogłoszenie o konkursie:

  

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 13-06-2014 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 17-06-2014

Konkurs-Diagnostyka_radiologiczna/2/2014

Zakres-Diagnostyka radiologiczna w zakresie badań rezonansu magnetycznego

Data ogłoszenia 5-05-2014

ogłoszenie o konkursie:

  

Konkurs został unieważniony.

informacja o przesunięciu terminu składania ofert oraz rozstrzygnięcia postępowania konkursowego:

Ostateczny termin składania ofert 13-06-2014 
godz. 10:00

05-06-2014 odpowiedzi na zadane pytania

Data rozstrzygnięcia 17-06-2014

05-06-2014 odpowiedzi na zadane pytania

Konkurs-Lekarze/20/2014

Zakres-Anestezjologia i intensywna terapia

Data ogłoszenia 11-08-2014

ogłoszenie o konkursie:

  

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 22-08-2014 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 27-08-2014

Konkurs-Lekarze/21/2014

Zakres-Medycyna pracy

Data ogłoszenia 11-08-2014

ogłoszenie o konkursie:

  

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 22-08-2014 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 27-08-2014

Konkurs-Psycholog/1/2014

Zakres-Psychologia kliniczna

Data ogłoszenia 11-08-2014

ogłoszenie o konkursie:

  

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 22-08-2014 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 27-08-2014

Konkurs-Lekarze/22/2014

Zakres-Chirurgia plastyczna

Data ogłoszenia 16-09-2014

ogłoszenie o konkursie:

  

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 24-09-2014 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 26-09-2014

Konkurs-Lekarze/23/2014

Zakres-Anestezjologia i intensywna terapia

Data ogłoszenia 16-09-2014

ogłoszenie o konkursie:

  

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 24-09-2014 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 26-09-2014

Konkurs-Lekarze/24/2014

Zakres-Neonatologia

Data ogłoszenia 29-10-2014

ogłoszenie o konkursie:

  

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 12-11-2014 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 14-11-2014

Konkurs-Lekarze/25/2014

Zakres-Chirurgia dziecięca

Data ogłoszenia 29-10-2014

ogłoszenie o konkursie:

  

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 12-11-2014 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 14-11-2014

Konkurs-Lekarze/26/2014

Zakres-Pediatria

Data ogłoszenia 29-10-2014

ogłoszenie o konkursie:

  

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 12-11-2014 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 14-11-2014

Konkurs-Lekarze/27/2014

Zakres-Położnictwo i ginekologia

Data ogłoszenia 13-11-2014

ogłoszenie o konkursie:

  

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 20-11-2014 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 21-11-2014

Konkurs-Lekarze/28/2014

Zakres-Otorynolaryngologia dziecięca

Data ogłoszenia 13-11-2014

ogłoszenie o konkursie:

  

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 20-11-2014 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 21-11-2014

Konkurs-Lekarze/29/2014

Zakres-Chirurgia szczękowo-twarzowa

Data ogłoszenia 13-11-2014

ogłoszenie o konkursie:

  

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 20-11-2014 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 21-11-2014
Konkurs-Elektroradiologia/1/2014

Zakres - Elektroradiologia

Data ogłoszenia 22-12-2014

ogłoszenie o konkursie: 

 

Komisja Konkursowa wybrała ofertę firm : Usługi Elektroradiologiczne Katarzyna Ścibek, Pawłowice, ul. Szkolna 5/2,  62-090 Rokietnica jako korzystną dla udzielającego zamówienie.

Ostateczny termin składania ofert 7-01-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 9-01-2015 
9-01-2015 informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Konkurs-Lekarze/30/2014

Zakres-Reumatologia -ambulatorium

Data ogłoszenia 22-12-2014

ogłoszenie o konkursie:

  

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 7-01-2015 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 9-01-2015 

 
     

Powrót do strony głównej SZOZnMiD wy Poznaniu:  www.szoz.pl

 

 

Strona główna | Konkursy aktualne | Archiwum - 2011 | Archiwum - 2012 | Archiwum - 2013 | Archiwum - 2014 | Archiwum - 2015 | Archiwum - 2016

© SZOZnMiD w Poznaniu, 2011