SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

UL. BOLESŁAWA KRYSIEWICZA 7/8, 61-825 POZNAŃ

NIP: 778-11-28-565, REGON: 630863147

KONTO: Bank Śląski S.A. O/Poznaniu Nr 93105015201 000 0005 0332 1192

 

     
Strona główna
Konkursy aktualne
Archiwum - 2011
Archiwum - 2012
Archiwum - 2013
Archiwum - 2014
Archiwum - 2015
Archiwum - 2016

 

Identyfikator konkursu Zakres Ważne daty Pliki Rozstrzygnięcie
Konkurs-Laboratorium/1/2013

Zakres 1 - Badania w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii

Data ogłoszenia 15-01-2013

ogłoszenie o konkursie:

 

Komisja Konkursowa wybrała ofertę firmy DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. ul. Olszańska 5, 31-513 Kraków, jako najkorzystniejszą dla udzielającego zamówienie.

30-01-2013 odpowiedzi na zadane pytania

Ostateczny termin składania ofert 01-02-2013 
godz. 10:00

31-01-2013 odpowiedzi na zadane pytania

Data rozstrzygnięcia 06-02-2013

6-02-2013 informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Konkurs-Lekarze/2/2013

Zakres 1 - Anestezjologia i intensywna terapia

Data ogłoszenia 05-03-2013

ogłoszenie o konkursie: 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 14-03-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 18-03-2013
Konkurs-Lekarze/3/2013

Zakres 1 - Neonatologia - ambulatorium

Data ogłoszenia 05-03-2013

ogłoszenie o konkursie: 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 14-03-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 18-03-2013
Konkurs-Lekarze/4/2013

Zakres 1 - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - ambulatorium

Data ogłoszenia 05-03-2013

ogłoszenie o konkursie: 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 14-03-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 18-03-2013
Konkurs-Logopedia/5/2013

Zakres 1 - Logopedia

Data ogłoszenia 18-03-2013

ogłoszenie o konkursie: 

Komisja Konkursowa wybrała ofertę firmy Gabinet Logopedyczny Barbara Opas-Ocalewska, os. Wichrowe Wzgórze 17/70, 61-676 Poznań, jako najkorzystniejszą dla udzielającego zamówienie.

Ostateczny termin składania ofert 02-04-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 16-04-2013 04-04-2013 informacja o przesunięciu daty rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

08-04-2013 informacja o przesunięciu daty rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

16-04-2013 informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Konkurs-Lekarze/6/2013

Zakres 1 - Pediatria

Data ogłoszenia 18-03-2013

ogłoszenie o konkursie: 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 02-04-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 08-04-2013 

04-04-2013 informacja o przesunięciu daty rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

Konkurs-Lekarze/7/2013

Zakres 1 - Preluksacja-ambulatorium

Data ogłoszenia 18-03-2013

ogłoszenie o konkursie: 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 02-04-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 08-04-2013

04-04-2013 informacja o przesunięciu daty rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

Konkurs-Lekarze/8/2013

Zakres 1 - Urologia

Data ogłoszenia 29-03-2013

ogłoszenie o konkursie: 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 15-04-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 17-04-2013
Konkurs-Lekarze/9/2013

Zakres 1 - Pediatria

Data ogłoszenia 29-03-2013

ogłoszenie o konkursie: 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 15-04-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 17-04-2013
Konkurs-Lekarze/10/2013

Zakres 1 - Anestezjologia i intensywna terapia

Data ogłoszenia 29-03-2013

ogłoszenie o konkursie: 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 15-04-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 17-04-2013
Konkurs-Lekarze/11/2013

Zakres 1 - Chirurgia dziecięca-konsultacje

Data ogłoszenia 17-04-2013

ogłoszenie o konkursie: 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 29-04-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 30-04-2013
Konkurs-Lekarze/12/2013

Zakres 1 - Nefrologia -ambulatorium

Data ogłoszenia 17-04-2013

ogłoszenie o konkursie: 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 29-04-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 30-04-2013
Konkurs-Lekarze/13/2013

Zakres 1 - Położnictwo i ginekologia

Data ogłoszenia 17-04-2013

ogłoszenie o konkursie: 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 29-04-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 30-04-2013
Konkurs-Lekarze/14/2013

Zakres 1 - Pediatria

Data ogłoszenia 06-05-2013

ogłoszenie o konkursie: 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 20-05-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 23-05-2013
Konkurs-Lekarze/15/2013

Zakres 1 - Anestezjologia i intensywna terapia

Data ogłoszenia 06-05-2013

ogłoszenie o konkursie: 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 20-05-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 23-05-2013
Konkurs-Lekarze/16/2013

Zakres 1 - Neurochirurgia

Data ogłoszenia 06-05-2013

ogłoszenie o konkursie: 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 20-05-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 23-05-2013
Konkurs-Lekarze/17/2013

Zakres 1 - Położnictwo i ginekologia

Data ogłoszenia 23-05-2013

ogłoszenie o konkursie: 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 07-06-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 10-06-2013 
Konkurs-Lekarze/18/2013

Zakres 1 - Onkologia i hematologia dziecięca-ambulatorium

Data ogłoszenia 23-05-2013

ogłoszenie o konkursie: 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 07-06-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 10-06-2013 
Konkurs-Lekarze/19/2013

Zakres 1 - Pediatria

Data ogłoszenia 23-05-2013

ogłoszenie o konkursie: 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 07-06-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 10-06-2013 
Konkurs-Lekarze/20/2013

Zakres 1 - Radiologia i diagnostyka obrazowa

Data ogłoszenia 10-06-2013

ogłoszenie o konkursie: 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 21-06-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 24-06-2013 
Konkurs-Lekarze/21/2013

Zakres 1 - Chirurgia dziecięca

Data ogłoszenia 10-06-2013

ogłoszenie o konkursie: 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 21-06-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 24-06-2013 
Konkurs-Elektroradiologia/22/2013

Zakres 1 - Elektroradiologia

Data ogłoszenia 10-06-2013

ogłoszenie o konkursie: 

 

Komisja Konkursowa wybrała ofertę firm : Usługi Elektroradiologiczne Piotr Majłowski, ul. Papuszy 11/6,  66-400 Gorzów Wielkopolski oraz Usługi Elektroradiologiczne Lucyna Wiernicka,ul. Droga Leśna 47/14, 64-600 Oborniki, jako korzystne dla udzielającego zamówienie.

Ostateczny termin składania ofert 21-06-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 27-06-2013  24-06-2013 informacja o przesunięciu daty rozstrzygnięcia postępowania konkursowego
27-06-2013 informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego
Konkurs-Lekarze/23/2013

Zakres 1 - Anestezjologia i intensywna terapia

Data ogłoszenia 10-06-2013

ogłoszenie o konkursie: 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 21-06-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 24-06-2013 
Konkurs-Lekarze/24/2013

Zakres 1 - Patomorfologia

Data ogłoszenia 25-06-2013

ogłoszenie o konkursie: 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 05-07-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 08-07-2013  
Konkurs-Lekarze/25/2013

Zakres 1 - Położnictwo i ginekologia

Data ogłoszenia 25-06-2013

ogłoszenie o konkursie: 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 05-07-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 08-07-2013  
Konkurs-Lekarze/26/2013

Zakres 1 - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Data ogłoszenia 25-06-2013

ogłoszenie o konkursie: 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 05-07-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 08-07-2013  
Konkurs-Lekarze/27/2013

Zakres 1 - Chirurgia szczękowo-twarzowa

Data ogłoszenia 25-06-2013

ogłoszenie o konkursie: 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 05-07-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 08-07-2013  
Konkurs-Lekarze/28/2013

Zakres 1 - Położnictwo i ginekologia

Data ogłoszenia 19-07-2013

ogłoszenie o konkursie: 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 02-08-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 07-08-2013 
Konkurs-Lekarze/29/2013

Zakres 1 - Chirurgia dziecięca

Data ogłoszenia 19-07-2013

ogłoszenie o konkursie: 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 02-08-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 07-08-2013
Konkurs-Lekarze/30/2013

Zakres 1 - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - ambulatorium

Data ogłoszenia 19-07-2013

ogłoszenie o konkursie: 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 02-08-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 07-08-2013
Konkurs-Lekarze/31/2013

Zakres 1 - Alergologia - ambulatorium

Data ogłoszenia 9-08-2013

ogłoszenie o konkursie: 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 21-08-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 23-08-2013
Konkurs-Lekarze/32/2013

Zakres 1 - Otorynolaryngologia dziecięca - ambulatorium

Data ogłoszenia 9-08-2013

ogłoszenie o konkursie: 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 21-08-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 23-08-2013
Konkurs-Lekarze/33/2013

Zakres 1 - Położnictwo i ginekologia

Data ogłoszenia 9-08-2013

ogłoszenie o konkursie: 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 21-08-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 23-08-2013
Konkurs-Lekarze/34/2013

Zakres - Chirurgia dziecięca - ambulatorium

Data ogłoszenia 27-09-2013

ogłoszenie o konkursie: 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 11-10-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 14-10-2013
Konkurs-Lekarze/35/2013

Zakres - Anestezjologia i intensywna terapia

Data ogłoszenia 27-09-2013

ogłoszenie o konkursie: 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 11-10-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 14-10-2013
Konkurs-Lekarze/36/2013

Zakres - Położnictwo i ginekologia

Data ogłoszenia 27-09-2013

ogłoszenie o konkursie: 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 11-10-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 14-10-2013
Konkurs-Lekarze/37/2013

Zakres - Otorynolaryngologia dziecięca

Data ogłoszenia 22-10-2013

ogłoszenie o konkursie: 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 04-11-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 06-11-2013
Konkurs-Lekarze/38/2013

Zakres - Neonatologia

Data ogłoszenia 22-10-2013

ogłoszenie o konkursie: 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 04-11-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 06-11-2013
Konkurs-Lekarze/39/2013

Zakres - Nefrologia -ambulatorium

Data ogłoszenia 22-10-2013

ogłoszenie o konkursie: 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 04-11-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 06-11-2013
Konkurs-Lekarze/40/2013

Zakres - Kardiologia dziecięca-ambulatorium

Data ogłoszenia 27-11-2013

ogłoszenie o konkursie: 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 09-12-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 11-12-2013
Konkurs-Lekarze/41/2013

Zakres - Choroby zakaźne -ambulatorium

Data ogłoszenia 27-11-2013

ogłoszenie o konkursie: 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 09-12-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 11-12-2013
Konkurs-Lekarze/42/2013

Zakres - Położnictwo i ginekologia

Data ogłoszenia 27-11-2013

ogłoszenie o konkursie: 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 09-12-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 11-12-2013
Konkurs-Lekarze/43/2013

Zakres - Otorynolaryngologia dziecięca

Data ogłoszenia 27-11-2013

ogłoszenie o konkursie: 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 09-12-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 11-12-2013
Konkurs-Lekarze/44/2013

Zakres - Choroby Płuc-ambulatorium

Data ogłoszenia 05-12-2013

ogłoszenie o konkursie: 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 16-12-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 18-12-2013
Konkurs-Lekarze/45/2013

Zakres - Gastroenterologia-ambulatorium

Data ogłoszenia 05-12-2013

ogłoszenie o konkursie: 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 16-12-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 18-12-2013
Konkurs-Lekarze/46/2013

Zakres - Dermatologia i wenerologia-ambulatorium

Data ogłoszenia 05-12-2013

ogłoszenie o konkursie: 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 16-12-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 18-12-2013
Konkurs-Lekarze/47/2013

Zakres - Endokrynologia-ambulatorium

Data ogłoszenia 05-12-2013

ogłoszenie o konkursie: 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 16-12-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 18-12-2013
Konkurs-Lekarze/48/2013

Zakres - Anestezjologia i intensywna terapia

Data ogłoszenia 12-12-2013

ogłoszenie o konkursie: 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 20-12-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 23-12-2013 
Konkurs-Lekarze/49/2013

Zakres - Położnictwo i ginekologia

Data ogłoszenia 12-12-2013

ogłoszenie o konkursie: 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 20-12-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 23-12-2013 
Konkurs-Lekarze/50/2013

Zakres - Pediatria

Data ogłoszenia 12-12-2013

ogłoszenie o konkursie: 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 20-12-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 23-12-2013 
Konkurs-Lekarze/51/2013

Zakres - Choroby zakaźne-ambulatorium

Data ogłoszenia 12-12-2013

ogłoszenie o konkursie: 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 20-12-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 23-12-2013 
Konkurs-Lekarze/52/2013

Zakres - Choroby płuc-ambulatorium

Data ogłoszenia 19-12-2013

ogłoszenie o konkursie: 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 03-01-2014 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 08-01-2014 
Konkurs-Lekarze/53/2013

Zakres - Otorynolaryngologia dziecięca-ambulatorium

Data ogłoszenia 19-12-2013

ogłoszenie o konkursie: 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 03-01-2014 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 08-01-2014 
Konkurs-Lekarze/54/2013

Zakres - Reumatologia-ambulatorium

Data ogłoszenia 19-12-2013

ogłoszenie o konkursie: 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 03-01-2014 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 08-01-2014 
Konkurs-Lekarze/55/2013

Zakres - Kardiologia dziecięca-ambulatorium

Data ogłoszenia 19-12-2013

ogłoszenie o konkursie: 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 03-01-2014 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 08-01-2014 
 
 
     

Powrót do strony głównej SZOZnMiD wy Poznaniu:  www.szoz.pl

 

 

Strona główna | Konkursy aktualne | Archiwum - 2011 | Archiwum - 2012 | Archiwum - 2013 | Archiwum - 2014 | Archiwum - 2015 | Archiwum - 2016

© SZOZnMiD w Poznaniu, 2011