SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

UL. BOLESŁAWA KRYSIEWICZA 7/8, 61-825 POZNAŃ

NIP: 778-11-28-565, REGON: 630863147

KONTO: Bank Śląski S.A. O/Poznaniu Nr 93105015201 000 0005 0332 1192

 

     
Strona główna
Konkursy aktualne
Archiwum - 2011
Archiwum - 2012
Archiwum - 2013
Archiwum - 2014
Archiwum - 2015
Archiwum - 2016

 

Identyfikator konkursu Zakres Ważne daty Pliki Rozstrzygnięcie

Konkurs-Lekarze/1/2012

Zakres 1 -Położnictwo i Ginekologia

Data ogłoszenia 23-05-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 30-05-2012 godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 31-05-2012

Konkurs-Lekarze/2/2012

Zakres 1 -Anestezjologia i Intensywna Terapia

Data ogłoszenia 28-05-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 04-06-2012 godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 05-06-2012
Konkurs-Lekarze/3/2012 Zakres 1 -Pediatria Data ogłoszenia 28-05-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 04-06-2012 godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 05-06-2012
Konkurs-Lekarze/4/2012 Zakres 1 - Położnictwo i Ginekologia Data ogłoszenia 31-05-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 06-06-2012 godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 08-06-2012
Konkurs-Lekarze/5/2012 Zakres 1 -Chirurgia Dziecięca Data ogłoszenia 31-05-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 06-06-2012 godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 08-06-2012

Konkurs-Lekarze/6/2012

Zakres 1 -Pediatria

Data ogłoszenia 11-06-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 18-06-2012
godz. 10:00
 
Data rozstrzygnięcia 19-06-2012

Konkurs-Lekarze/7/2012

Zakres 1 -Anestezjologia i Intensywna Terapia

Data ogłoszenia 11-06-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 18-06-2012
godz. 10:00
 
Data rozstrzygnięcia 19-06-2012
Konkurs-Lekarze/8/2012

Zakres 1 - Chirurgia Dziecięca

Data ogłoszenia 11-06-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 18-06-2012
godz. 10:00
 
Data rozstrzygnięcia 19-06-2012
Konkurs-Lekarze/9/2012

Zakres 1 -Choroby Zakaźne - ambulatorium

Data ogłoszenia 11-06-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 18-06-2012
godz. 10:00
 
Data rozstrzygnięcia 19-06-2012
Konkurs-Lekarze/10/2012

Zakres 1 -Otorynolaryngologia Dziecięca 

Data ogłoszenia 11-06-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 18-06-2012
godz. 10:00
 
Data rozstrzygnięcia 19-06-2012

Konkurs-Lekarze/11/2012

Zakres 1 -Choroby Zakaźne - ambulatorium

Data ogłoszenia 19-06-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 25-06-2012 godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 26-06-2012

Konkurs-Lekarze/12/2012

Zakres 1 -Otorynolaryngologia Dziecięca

Data ogłoszenia 19-06-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 25-06-2012 godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 26-06-2012
Konkurs-Lekarze/13/2012 Zakres 1 -Chirurgia Plastyczna Data ogłoszenia 19-06-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 25-06-2012 godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 26-06-2012
Konkurs-Lekarze/14/2012 Zakres 1 - Logopedia Data ogłoszenia 19-06-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 25-06-2012 godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 26-06-2012
Konkurs-Lekarze/15/2012 Zakres 1 -Radiologia i Diagnostyka Obrazowa Data ogłoszenia 19-06-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 25-06-2012 godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 26-06-2012

Konkurs-Lekarze/16/2012

Zakres 1 -Nefrologia - ambulatorium

Data ogłoszenia 19-06-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 25-06-2012 godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 26-06-2012

Konkurs-Lekarze/17/2012

Zakres 1 -Neonatologia - ambulatorium

Data ogłoszenia 19-06-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 25-06-2012 godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 26-06-2012
Konkurs-Lekarze/18/2012

Zakres 1 - Otorynolaryngologia Dziecięca - ambulatorium

Data ogłoszenia 19-06-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 25-06-2012 godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 26-06-2012
Konkurs-Lekarze/19/2012

Zakres 1 -Elektroradiologia

Data ogłoszenia 19-06-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 25-06-2012 godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 26-06-2012
Konkurs-Lekarze/20/2012

Zakres 1 - Onkologia i Hematologia Dziecięca - ambulatorium

Data ogłoszenia 19-06-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 25-06-2012 godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 26-06-2012

Konkurs- Elektroradiologia/21/2012

Zakres 1 -Elektroradiologia

Data ogłoszenia 28-06-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Konkurs unieważniony z powodu braku ofert spełniających kryteria zawarte w Specyfikacji istotnych warunków konkursu ofert na usługi medyczne.

Ostateczny termin składania ofert 05-07-2012 godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 06-07-2012

Konkurs-Lekarze/22/2012

Zakres 1 - Onkologia i Hematologia Dziecięca - ambulatorium

Data ogłoszenia 28-06-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 05-07-2012 godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 06-07-2012
Konkurs-Lekarze/23/2012

Zakres 1 - Chirurgia Plastyczna

Data ogłoszenia 28-06-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 05-07-2012 godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 06-07-2012
Konkurs-Logopedia/24/2012

Zakres 1 - Logopedia

Data ogłoszenia 28-06-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 05-07-2012 godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 06-07-2012
Konkurs-Lekarze/25/2012

Zakres 1 - Radiologia i Diagnostyka Obrazowa

Data ogłoszenia 28-06-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 05-07-2012 godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 06-07-2012

Konkurs-Lekarze/26/2012

Zakres 1 -Gastroenterologia - ambulatorium

Data ogłoszenia 28-06-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 05-07-2012 godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 06-07-2012

Konkurs-Lekarze/27/2012

Zakres 1 - Nefrologia - ambulatorium

Data ogłoszenia 28-06-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 05-07-2012 godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 06-07-2012
Konkurs-Lekarze/28/2012

Zakres 1 - Neonatologia - ambulatorium

Data ogłoszenia 28-06-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 05-07-2012 godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 06-07-2012
Konkurs-Lekarze/29/2012

Zakres 1 -Otorynolaryngologia Dziecięca - ambulatorium

Data ogłoszenia 28-06-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 05-07-2012 godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 06-07-2012
Konkurs-Lekarze/30/2012

Zakres 1 - Reumatologia - ambulatorium

Data ogłoszenia 28-06-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 05-07-2012 godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 06-07-2012
Konkurs-Pielęgniarstwo/31/2012

Zakres 1 -Pielęgniarstwo

Data ogłoszenia 28-06-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 05-07-2012 godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 06-07-2012
Konkurs-Lekarze/32/2012

Zakres 1 -Reumatologia - ambulatorium

Data ogłoszenia 30-08-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 07-09-2012 godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 10-09-2012
Konkurs-Lekarze/33/2012

Zakres 1 -Gastroenterologia - ambulatorium

Data ogłoszenia 30-08-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 07-09-2012 godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 10-09-2012
Konkurs-Pielęgniarstwo/34/2012

Zakres 1 -Pielęgniarstwo

Data ogłoszenia 30-08-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Konkurs został unieważniony.

Ostateczny termin składania ofert 07-09-2012 godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 10-09-2012
Konkurs-Lekarze/35/2012

Zakres 1 -Neurochirurgia

Data ogłoszenia 30-08-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 07-09-2012 godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 10-09-2012
Konkurs-Lekarze/36/2012

Zakres 1 -Chirurgia Dziecięca

Data ogłoszenia 30-08-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 07-09-2012 godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 10-09-2012
Konkurs-Lekarze/37/2012

Zakres 1 -Medycyna Pracy

Data ogłoszenia 30-08-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 07-09-2012 godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 10-09-2012
Konkurs-Lekarze/38/2012

Zakres 1 - Urologia

Data ogłoszenia 30-08-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 07-09-2012 godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 10-09-2012
Konkurs-Lekarze/39/2012

Zakres 1 - Neurochirurgia

Data ogłoszenia 11-09-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 17-09-2012 godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 18-09-2012
Konkurs-Lekarze/40/2012

Zakres 1 - Chirurgia Dziecięca

Data ogłoszenia 11-09-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 17-09-2012 godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 18-09-2012
Konkurs-Lekarze/41/2012

Zakres 1 - Medycyna Pracy

Data ogłoszenia 11-09-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 17-09-2012 godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 18-09-2012
Konkurs-Lekarze/42/2012

Zakres 1 - Urologia

Data ogłoszenia 11-09-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 17-09-2012 godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 18-09-2012
Konkurs-Lekarze/43/2012

Zakres 1 - Pediatria

Data ogłoszenia 25-09-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 28-09-2012 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 1-10-2012
Konkurs-Lekarze/44/2012

Zakres 1 - Pediatria

Data ogłoszenia 1-10-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 5-10-2012 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 8-10-2012
Konkurs-Lekarze/45/2012

Zakres 1 - Anestezjologia i Intensywna Terapia

Data ogłoszenia 8-10-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 12-10-2012 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 15-10-2012
Konkurs-Lekarze/46/2012

Zakres 1 - Anestezjologia i Intensywna Terapia

Data ogłoszenia 15-10-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 19-10-2012 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 22-10-2012
Konkurs-Lekarze/47/2012

Zakres 1 - Badania histopatologiczne i cytologiczne

Data ogłoszenia 14-11-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Konkurs został unieważniony.

Ostateczny termin składania ofert 21-11-2012 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 22-11-2012
Konkurs-Laboratorium/48/2012

Zakres 1 - Badania w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii

Data ogłoszenia 17-12-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Konkurs został unieważniony.

Ostateczny termin składania ofert 7-01-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 11-01-2013
Konkurs-Psychologia/49/2012

Zakres 1-Psychologia kliniczna

Data ogłoszenia 20-12-2012

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 04-01-2013 
godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 08-01-2013
 
     

Powrót do strony głównej SZOZnMiD wy Poznaniu:  www.szoz.pl

 

 

Strona główna | Konkursy aktualne | Archiwum - 2011 | Archiwum - 2012 | Archiwum - 2013 | Archiwum - 2014 | Archiwum - 2015 | Archiwum - 2016

© SZOZnMiD w Poznaniu, 2011