SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

UL. BOLESŁAWA KRYSIEWICZA 7/8, 61-825 POZNAŃ

NIP: 778-11-28-565, REGON: 630863147

KONTO: Bank Śląski S.A. O/Poznaniu Nr 93105015201 000 0005 0332 1192

 

     
Strona główna
Konkursy aktualne
Archiwum - 2011
Archiwum - 2012
Archiwum - 2013
Archiwum - 2014
Archiwum - 2015
Archiwum - 2016

 

Identyfikator konkursu Zakres Ważne daty Pliki Rozstrzygnięcie

Konkurs-Lekarze/1/2011

Zakres 1 -Choroby Zakaźne-ambulatorium

Zakres 2 -Gastroenterologia-ambulatorium

Zakres 3 - Pediatria

Data ogłoszenia 28-11-2011

ogłoszenie o konkursie:

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ostateczny termin składania ofert 09-12-2011 godz. 10:00
Data rozstrzygnięcia 12-12-2011
 
     

Powrót do strony głównej SZOZnMiD wy Poznaniu:  www.szoz.pl

 

 

Strona główna | Konkursy aktualne | Archiwum - 2011 | Archiwum - 2012 | Archiwum - 2013 | Archiwum - 2014 | Archiwum - 2015 | Archiwum - 2016

© SZOZnMiD w Poznaniu, 2011