SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

UL. BOLESŁAWA KRYSIEWICZA 7/8, 61-825 POZNAŃ

NIP: 778-11-28-565, REGON: 630863147

KONTO: Bank Śląski S.A. O/Poznaniu Nr 93105015201 000 0005 0332 1192

 

Strona główna
Konkursy aktualne
Archiwum - 2011
Archiwum - 2012
Archiwum - 2013
Archiwum - 2014
Archiwum - 2015
Archiwum - 2016

 

Aktualne postępowania konkursowe:

 

 
 
Identyfikator konkursu   Zakres Ważne daty Pliki Rozstrzygnięcie
DN – 021 – 3 – 1/17       Zakres I: Ortopedia – lekarz specjalista - oddział, blok operacyjny, izba przyjęć
(Szpital Św. Józefa)
Zakres II: Ortopedia – lekarz w trakcie specjalizacji z ortopedii - oddział, blok operacyjny, izba przyjęć (Szpital Św. Józefa)

 
Data ogłoszenia 19-01-2017 ogłoszenie o konkursie:  
Ostateczny termin składania ofert 24-01-2017
godz. 10:00
Specyfikacja:
Data rozstrzygnięcia 27-01-2017 formularze ofertowe:
DN – 021 – 3 – 2/17

 
      Zakres I: Chirurgia dziecięca – lekarz specjalista - oddział, blok operacyjny, izba przyjęć
(Szpital Św. Józefa)
Zakres II: Chirurgia dziecięca – lekarz specjalista I stopnia - oddział, blok operacyjny,
izba przyjęć (Szpital Św. Józefa)
Zakres III: Chirurgia dziecięca – lekarz w trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej - oddział,
blok operacyjny, izba przyjęć (Szpital Św. Józefa)

 
Data ogłoszenia 19-01-2017 ogłoszenie o konkursie:  
Ostateczny termin składania ofert 24-01-2017
godz. 10:00
Specyfikacja:
Data rozstrzygnięcia 26-01-2017 formularze ofertowe:
DN – 021 – 3 – 3/17       Zakres: 1 Anestezjologia i Intensywna Terapia (Szpital Św. Rodziny)
Zakres: 2 Anestezjologia i Intensywna Terapia – gotowość do świadczenia usług (Szpital Św. Rodziny)
 
Data ogłoszenia 19-01-2017 ogłoszenie o konkursie:  

 

Ostateczny termin składania ofert 24-01-2017 
godz. 10:00
Specyfikacja:
Data rozstrzygnięcia 26-01-2017 formularze ofertowe:
DN-021-3-3/17        

Zakres: 1 Pielęgniarstwo -(Szpital Św. Józefa)
Zakres: 2 Pielęgniarstwo - (Szpital Św. Rodziny)

Data ogłoszenia 16-02-2017 ogłoszenie o konkursie:
Ostateczny termin składania ofert   23-02-2017 
godz. 10:00
Specyfikacja:
formularze ofertowe:
wzór umowy
Data rozstrzygnięcia   09-03-2017    
DN-021-3-5/17       Zakres - Pielęgniarstwo - (Szpital Św. Rodziny)

 

Data ogłoszenia   28-02-2017 ogłoszenie o konkursie:
Ostateczny termin składania ofert   06-03-2017 
godz. 10:00
Specyfikacja:
Data rozstrzygnięcia   09-03-2017 formularze ofertowe:
Data rozstrzygnięcia   09-03-2017 wzór umowy
DN-021-3-6/17       Zakres: 1 Anestezjologia i Intensywna Terapia (Szpital Św. Rodziny)
 
Data ogłoszenia 17.03.2017 ogłoszenie o konkursie:    
Ostateczny termin składania ofert 24.03.2017 r godz. 10:00 Specyfikacja:  
formularze ofertowe:  
wzór umowy  
Data rozstrzygnięcia 30.03.2017 r. Ogłoszenie o wyniku konkursu  
DN-021-3-7/17       Zakres - Położnictwo I Ginekologia (Szpital Św. Rodziny)

 

Data ogłoszenia 24-04-2017 ogłoszenie o konkursie:    
Ostateczny termin składania ofert 04-05-2017 
godz. 10:00
Specyfikacja:  
formularze ofertowe:  
wzór umowy  

Modyfikacja_

wzoru

_umowy

_Polożnictwo

_i_Ginekologia

 

Modyfikacja_II_

wzoru

_umowy

_Polożnictwo

_i_Ginekologia

 

Data rozstrzygnięcia 12.05.2017 r. Ogłoszenie o wyniku konkursu  

 

 

 
 

 

 

     

Powrót do strony głównej SZOZnMiD w Poznaniu:  www.szoz.pl

 

Strona główna | Konkursy aktualne | Archiwum - 2011 | Archiwum - 2012 | Archiwum - 2013 | Archiwum - 2014 | Archiwum - 2015 | Archiwum - 2016

© SZOZnMiD w Poznaniu, 2012