Oddział Laryngologiczny
Lokalizacja:
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej
nad Matka i Dzieckiem w Poznaniu
ul. Krysiewicza 7/8
 
Telefony:
Ordynator Oddziału dr Jacek Pawlik tel. 061 850 62 62
Dyżurka lekarska tel. 061 850 62 62
Dyżurka pielęgniarska tel. 061 850 62 22, 061 850 62 75