Chirurgia Dziecięca
Lokalizacja:
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej
nad Matka i Dzieckiem w Poznaniu
ul. Krysiewicza 7/8
 
Telefony:
Ordynator Oddziału dr Stefan Sobczyński, tel. 061 850 62 02
Dyżurka lekarska tel. 061 850 62 01
Dyżurka pielęgniarska tel. 061 850 62 03, 850 62 07
 
W Oddziale Chirurgii Dziecięcej leczonych jest 4 tysiące dzieci rocznie w tym 3 tysiące operacyjnie.
Specjalizacja:
-  leczenie wad rozwojowych centralnego układu nerwowego i układu pokarmowego
-  leczenie oparzeń
-  traumatologa narządu ruchu i centralnego układu nerwowego
-  chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna.
-  operacje laparoskopowe:
       > usunięcie wyrostka robaczkowego
       > usunięcie pęcherzyka żółciowego
       > usunięcie żylaków powrózka nasiennego
       > usunięcie śledziony
       > usunięcie uchyłka Meckala
       > laparoskopia zwiadowcza jamy brzusznej
       > laparoskopowa resekcja jelita
       > operacja niezstąpionego jądra brzusznego
       > operacje laparoskopowe przepukliny rozworu przełykowego
       > torakoskopia
       > biopsja wątroby
Ponadto wykonujemy:
-  operacje rozszczepów wargi i podniebienia
-  operacje z zakresu jamy brzusznej
-  operacje przepuklin, stulejek, wnętrostwa, żylaków powrózka nasiennego i innych w ramach tzw. zabiegów planowych.
W ramach oddziału prowadzone jest leczenie stomatoologiczne dzieci niepełnosprawnych we współpracy ze stomatologami i chirurgami szczękowymi.
 
Oddział Chirurgii Dziecięcej
 
Aby zapewnić naszym pacjentom ciepłą, rodzinną atmosferę stworzyliśmy sieć pokoi hotelowych dla matki z dzieckiem.
Oddział pełni stały 24 godzinny dyżur.
 
Oddział Chirurgii Dziecięcej
 
Zespół chirurgiczny
Ordynator
 dr Stefan Sobczyński specjalista w chirurgii dziecięcej dr Stefan Sobczyński specjalista w chirurgii dziecięcej
Z-ca ordynatora dr Jerzy Olejniczak specjalista w chirurgii dziecięcej
St.Asystenci
dr med.Jacek Grażyński 
dr med.Jan Wendland
dr Mariusz Sykała
dr Stefan Fechner
dr Jan Stępniewski
specjalista w chirurgii dziecięcej
specjalista w chirurgii dziecięcej
specjalista w chirurgii dziecięcej
specjalista w chirurgii dziecięcej
specjalista w chirurgii dziecięcej
 
  
Asystencidr Aleksandra Sieradzka
dr Mariusz Sroczyński
dr Paweł Wawrzaszek
dr Agnieszka Pankowska-Paszyńska
dr Anna Jankojć
chirurg dziecięcy
chirurg dziecięcy
chirurg dziecięcy
chirurg dziecięcy
specjalista pediatra
   
Mł. asystencidr Miranda Adamczak-Konieczna
dr Marek Michalak
 
 
 
 Oddział Chirurgii Dziecięcej Oddział Chirurgii Dziecięcej
 Oddział Chirurgii Dziecięcej
 Oddział Chirurgii Dziecięcej
 
 Blok operacyjny
    W dniu 21.11.2003r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego Bloku Operacyjnego z udziałem Ministra Zdrowia oraz przedstawicieli władz miejskich, wojewódzkich i kościelnych.
    Stanowi on wizytówkę naszego Zakładu. Blok został wybudowany przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii. Wyposażono go w wysokiej klasy sprzęt anastezjologiczno-chirurgiczny.

Blok Operacyjny Blok Operacyjny
Image Blok Operacyjny
Blok Operacyjny Blok Operacyjny
Blok Operacyjny Blok Operacyjny
 
Zachęcamy do współpracy wszystkie Szpitale i Poradnie dziecięce naszego województwa.