Zespół Specjalistycznych Poradni
Lokalizacja:
Zespół Specjalistycznych Poradni
ul. Sporna 16
Poznań
Telefony:

Rejestracja 1: 61 8590-352, 61 8551-900
Zapisy do następujących poradni:
- Alergologiczna
- Dermatologiczna
- Preluksacyjna
- Neonatologiczna
- Endokrynologiczna
- Pulmologiczna
- Kardiologiczna
- Ortopedyczna

Rejestracja 2: 61 8590-321, 61 8551-901
Zapisy do następujących poradni:
- Laryngologiczna
- Hematologiczna
- Nefrologiczna
- Okulistyczna
- Gastroenterologiczna
- Chorób Zakaźnych
- Logopedyczna
- Neurologiczna
- Poradnia Chorób Zakaźnych z Konsultacyjnym Punktem Szczepień