Oddział Urologiczny
Lokalizacja:
Szpital Świętej Rodziny
ul. Jarochowskiego 18
60 235 Poznań
 
Ordynator Oddziału dr n. med. Piotr Nowakowski
Telefon: 
061 8660400
061 8387115