Izba Przyjęć - Rejestracja
Lokalizacja:
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej
nad Matka i Dzieckiem w Poznaniu
ul. Krysiewicza 7/8
 
Telefony:
tel. 061 850 62 60
telefax. 061 852 95 30
 
 
 
Szpital Świętej Rodziny
Szpital Położniczo-Ginekologiczny
ul. Jarochowskiego 18
60-235 Poznań
 
Telefon:  061 838 71 22