W ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 współfinansowanego przez Unię Europejską, SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu w roku 2010 otrzymał dofinansowanie dla projektu "Zakup sprzętu i ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej SZOZ-u nad Matką i dzieckiem w Poznaniu". 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 806 499,05 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach WRPO wyniosło 1 936 728,18 zł.

W ramach projektu zakupiony został:

1. APARAT ANALOGOWY RTG ZE STOŁEM KOSTNYM

2. APARAT RTG PRZENOŚNY 

                                                  3. APARAT ANALOGOWY RTG TYP TELEKOMANDO

                                         

4. APARAT USG

5. System ucyfrowienia pozwalający na cyfrowy zapis obrazu.Usprawniający przekaz obrazu pomiędzy współpracującymi komórkami w ramach Szpitala.