IZBA PRZYJĘĆ
UL. KRYSIEWICZA 7/8
61-825 POZNAŃ
 
 
REJESTRACJA
61-850-62-60
 
GABINET PEDIATRYCZNY
61-850-62-55
 
GABINET CHIRURGICZNY
61-850-62-53
 
KIEROWNIK IZBY PRZYJĘĆ
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
61-850-62-54
 

 

Kierownik Izby Przyjęć: lek. med. Liliana Karnowska-Nowak
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Halina Sroczyńska

Personel Izby Przyjęć stanowią: lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni. Zapleczem konsultacyjnym dla Izby Przyjęć są lekarze wszystkich oddziałów szpitalnych, zwłaszcza z Oddziału Chirurgii i Leczenia Oparzeń oraz z Oddziału Laryngologicznego.

 

Izba Przyjęć SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
prowadzi całodobowy dyżur dla pacjentów do 18 roku życia
w stanie nagłego zagrożenia życia bądź nagłego pogorszenia zdrowia. 

 

Izba Przyjęć udziela świadczeń medycznych w stanie nagłego zagrożenia zdrowia polegającego na nagłym lub przewidywalnym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagających podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

 

 

Izba Przyjęć nie świadczy usług z zakresu Poradni Lekarza Rodzinnego 
(leczenie chorób nie zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu, diagnostyki, kontroli, prowadzenia dziecka chorego). 

Izba Przyjęć nie świadczy usług z zakresu Gabinetu Zabiegowego 
(zmiany opatrunku, wykonywanie iniekcji, wyjmowania szwów, zdejmowania gipsu)