Oddział Dzieci Młodszych znajduje się przy ul. Nowowiejskiego 56/58. Oddział zlokalizowany jest w budynku B: piętro I (Oddział A), piętro II (Oddział B).

Kierownik Oddziału: lek. med. Urszula Lulewicz - Sobczak
Z-ca Kierownika Oddziału: lek. med. Dagmara Karolewska
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Hanna Włódarczak
 
KONTAKT:
Kierownik Oddziału:
tel. 61 859 03 67
Dyżurka lekarska - Oddział A:
tel. 61 859 03 28
Dyżurka lekarska - Oddział B:
tel. 61 859 03 40
Pielęgniarka Oddziałowa:
tel. 61 859 03 24
Sekretarka medyczna B:
tel. 61 859 03 66
 
Zapisy do przyjęcia planowego na Oddział (wyłącznie z ważnym skierowaniem):   >>>skierowanie
 - osobiście lub
 - telefonicznie: poniedziałek - piątek w godz. 11:00 - 14:00, tel. 61 859 03 24    

W wyznaczonym dniu przyjęcia do Szpitala prosimy o zgłoszenie się na Oddziale Dzieci Młodszych w godz. 8:00 - 11:00. Przyjęcie dziecka do Szpitala wymaga obecności opiekuna ustawowego (rodzica). Do przyjęcia do Szpitala niezbędne jest podanie numeru pesel pacjenta, prosimy o jego przygotowanie.

 

 Prawo do uzyskiwania informacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy.

   

Uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego weryfikowane są na podstawie numeru pesel pacjenta.

W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

>>> Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

Oddział realizuje świadczenia zdrowotne na rzecz dzieci w wieku do 4 roku życia z zakresu pediatrii, w tym leczenia chorób:

  • dróg oddechowych (stany zapalne gardła, oskrzeli, płuc i inne),
  • przewodu pokarmowego (ostre i przewlekłe zaburzenia wchłaniania, nietolerancje pokarmowe, zaburzenia czynnościowe),
  • dróg moczowych (pełna diagnostyka obrazowa + leczenie)
  • układu krążenia,
  • układu nerwowego,
  • zaburzeń metabolicznych, chorób rzadkich.

W razie potrzeby pacjenci konsultowani są przez lekarzy: kardiologa, neurologa, okulistę, dermatologa, alergologa, chirurga, pulmonologa czy gastroenterologa. Szpital zapewnia dostęp do badań tomografii komputerowej, RTG, USG, EEG, EKG, echa serca, prób wysiłkowych, badań endoskopowych: w tym gastroskopii i kolonoskopii oraz badań laboratoryjnych.

Zapisy do przyjęcia planowego na Oddział (wyłącznie z ważnym skierowaniem):
 - osobiście
 - telefonicznie: poniedziałek - piątek w godz. 11:00 - 14:00, tel. 61 859 03 24    

W wyznaczonym dniu przyjęcia do Szpitala prosimy o zgłoszenie się na Oddziale Dzieci Młodszych Przyjęcie dziecka do Szpitala wymaga obecności opiekuna prawnego (rodzica). Do przyjęcia do Szpitala niezbędne będzie podanie numeru pesel pacjenta, prosimy o jego przygotowanie.

 

 Prawo do uzyskiwania informacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy.

   

Uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego weryfikowane są na podstawie numeru pesel pacjenta.

W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

>>> Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego