Oddział Ortopedyczny i Traumatologii Narządu Ruchu znajduje się przy ul. Krysiewicza 7/8. Oddział zlokalizowany jest w budynku A na II piętrze.

Kierownik Oddziału: lek. med. Michał Maciejewski
Pielęgniarka Koordynująca: Małgorzata Kromska
 
KONTAKT:
Pielęgniarka koordynująca:
tel.kom. 539 976 518   
poniedziałek - piątek w godz. 10:00 - 14:00  
 
 USTALENIE TERMINU do przyjęcia planowego na Oddział (wyłącznie z ważnym skierowaniem):   >>> skierowanie
 - osobiście w sekretariacie - budynek A, II piętro, wejście przez Oddział Chirurgiczny i Leczenia Oparzeń
lub
 - telefonicznie: tel. 61 850 62 07   
 poniedziałek,czwartek, piątek w godz. 10:00 - 14:00  
   

W wyznaczonym dniu przyjęcia do Szpitala prosimy o zgłoszenie się na Izbie Przyjęć (budynek A, III piętro) o godzinie 07:00

Przyjęcie dziecka do Szpitala wymaga obecności opiekuna ustawowego.

Do przyjęcia do Szpitala niezbędne jest:

- podanie numeru pesel pacjenta - prosimy o jego przygotowanie,

- posiadanie potwierdzenia dostarczenia lub przesłania oryginału skierowania do Szpitala, książeczki zdrowia dziecka, porannej próbki   moczu, wyników dotychczasowych badań /MR, rtg na dowolnym nośniku, itp./, wypisów z poprzednich hospitalizacji, wszelkich dokumentów dotyczących schorzenia podstawowego i chorób współistniejących, dokumentacji, dotyczącej przebiegu choroby.

W przypadku schorzeń współistniejących konieczne jest posiadanie w chwili przyjęcia opinii konsultanta/specjalisty o braku p/wskazań lub Jego zaleceniach w aspekcie planowanego zabiegu operacyjnego.

W dniu przyjęcia dziecko nie musi być na czczo.

   Uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego weryfikowane są na podstawie numeru pesel pacjenta.

W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

>>> Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

 
Oddział Ortopedyczny i Traumatologii Narządu Ruchu zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób i urazów narządu ruchu, w tym:
  • urazów układu kostno - stawowego,
  • urazów sportowych i ich następstw (staw kolanowy, skokowo - goleniowy) z uwzględnieniem artroskopowej rekonstrukcji więzadeł, chrząstki stawowej, łąkotek stawu kolanowego,
  • stanów zapalnych stawów i kości oraz ich następstw.

W razie potrzeby pacjenci konsultowani są przez lekarzy: pediatrę, neurologa, okulistę, dermatologa, alergologa, pulmonologa czy gastroenterologa. Szpital zapewnia dostęp do badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, RTG, USG, EEG, EKG, echa serca, prób wysiłkowych, badań endoskopowych: w tym gastroskopii i kolonoskopii oraz badań laboratoryjnych.