Oddział Chirurgiczny i Leczenia Oparzeń znajduje się przy ul. Krysiewicza 7/8. Oddział zlokalizowany jest w budynku A piętro I (Chirurgia A) i piętro II (Chirurgia B).

Kierownik Oddziału: dr n. med. Anna Jażdżewska
Pielęgniarka Oddziałowa: Irena Pulnik
 
KONTAKT:
Kierownik Oddziału:
tel. 61 850 62 02
Dyżurka lekarska - Chirurgia A:
tel. 61 850 62 01
Dyżurka lekarska - Chirurgia B:
tel. 61 850 62 06
Pielęgniarka Oddziałowa:
tel. 61 850 62 03, 61 850 62 07
 
 
Zapisy do przyjęcia planowego na Oddział (wyłącznie z ważnym skierowaniem):       >>> skierowanie
 - osobiście lub
 - telefonicznie: tel. 61 850 62 06 (Sekretariat Oddziału Chirurgii i Leczenia Oparzeń, Budynek A II Piętro - wejście przy budynku D)    
 poniedziałek - piątek w godz. 12:00 - 14:00       

Do planowych zabiegów operacyjnych kierowani są pacjenci, u których nie jest konieczne wykonanie zabiegu w trybie pilnym. Właściwe przygotowanie do zabiegu ma na celu zminimalizowanie u państwa dziecka możliwych powikłań związanych ze znieczuleniem, zabiegiem operacyjnym jak również umożliwia szybszy powrót do pełnego zdrowia. Prosimy o zapoznanie się i zastosowanie do poniższych zaleceń:

 • w dniu zabiegu dziecko nie może posiadać cech świeżej infekcji (gorączka, katar, kaszel itp.),
 • dziecko nie może być poddane żadnym szczepieniom na 2 tygodnie przed planowanym terminem,
 • w okresie 2 tygodni przed datą planowanego przyjęcia dziecko nie może otrzymywać antybiotyków,
 • dziewczynki przyjmowane do planowanego zabiegu nie mogą być w trakcie krwawienia miesiączkowego,
 • w dniu przyjęcia dziecko nie musi być na czczo,
 • prosimy o przyniesienie do badania moczu pobranego rano.

W wyznaczonym dniu przyjęcia do Szpitala prosimy o zgłoszenie się na Izbie Przyjęć (budynek A, III piętro) w godzinach 7:30-11:00. Przyjęcie dziecka do Szpitala wymaga obecności opiekuna ustawowego (rodzica). Do przyjęcia do Szpitala niezbędne jest podanie numeru pesel pacjenta, prosimy o jego przygotowanie. 

 

 Prawo do uzyskiwania informacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy.

 

Uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego weryfikowane są na podstawie numeru pesel pacjenta.

W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

>>> Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

Oddział realizuje świadczenia zdrowotne na rzecz dzieci do 18 roku życia. Oddział Chirurgiczny i Leczenia Oparzeń wykonuje pełen zakres zabiegów z zakresu tzw. chirurgii dziecięcej ogólnej. W Oddziale leczone są chirurgicznie schorzenia wieku dziecięcego, w tym:

 • przepuklina pachwinowa,pępkowa, kresy białej
 • wodniak jądra i powrózka nasiennego,
 • wnętrostwo (niezstąpienie jąder),
 • stulejka,
 • znamiona i zmiany skórne, naczyniaki,
 • ostre schorzenia chirurgiczne jamy brzusznej.

Oddział prowadzi leczenie zachowawcze i operacyjne następstw urazów, w tym:

 • obrażenia głowy i mózgowia,
 • obrażenia klatki piersiowej i brzucha,
 • obrażenia powłok ciała, w tym oparzenia,
 • endoskopowe usuwanie ciał obcych.

W ramach Oddziału realizowane są zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej dla dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia.

W razie potrzeby pacjenci konsultowani są przez lekarzy: neurochirurga, chirurga szczękowego, pediatrę, ortopedę, neurologa, okulistę, dermatologa, alergologa, pulmonologa czy gastroenterologa. Szpital zapewnia dostęp do badań tomografii komputerowej, RTG, USG, EEG, EKG, echa serca, prób wysiłkowych, badań endoskopowych: w tym gastroskopii i kolonoskopii oraz badań laboratoryjnych.