Oddział Urologiczny i Onkologii Urologicznej znajduje się przy ul. Jarochowskiego 18

Kierownik Oddziału: dr n. med. Maciej Strzyżowski
Z-ca Kierownika Oddziału: lek. med. Adam Michalski
Pielęgniarka Oddziałowa: Barbara Drzastwa
 
KONTAKT:
Kierownik Oddziału:
tel. 61838 71 62
Dyżurka lekarska:
tel. 61 838 72 08
Pielęgniarka Oddziałowa:
tel. 61 866 04 00
 

Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej zajmuje się diagnostyką i leczeniem układu moczowo-płciowego męskiego i moczowego żeńskiego. Oferuje szeroki zakres procedur diagnostyczno - leczniczych w dziedzinie urologii i onkologii urologicznej przy użyciu nowoczesnego sprzetu endourologicznego i laparoskopowego.

 
 Zapisy do przyjęcia planowego na Oddział (wyłącznie z ważnym skierowaniem):   >>> skierowanie
 - osobiście:
poniedziałek w godz. 9:00 - 11:00
wtorek w godz. 9:00 - 13:00
środa w godz. 8:00 - 10:00
czwartek w godz. 8:00 - 9:00 i 11:00 - 13:00            

W wyznaczonym dniu przyjęcia do Szpitala prosimy o zgłoszenie się na Oddziale Urologicznym.

 

 Prawo do uzyskiwania informacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy.

 

Do Szpitala należy zabrać:

  • dokument tożsamości,
  • dokumentację z dotychczasowego leczenia (karty informacyjne, wypisy, konsultacje lekarskie, ostatnie badania laboratoryjne) - jeśli Pacjent posiada

Podczas pobytu w Szpitalu przydatne okazać się mogą:

  • przybory toaletowe/kosmetyki
  • koszula/piżama/szlafrok
  • ręczniki
  • pantofle
  • klapki pod prysznic                

 

Do weryfikacji uprawnień pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego niezbędny jest numer pesel pacjenta oraz dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent ma prawo złożyć oświadczenie o swoim prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

>>> Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego