Położna Oddziałowa: mgr Elżbieta Mikołajewska-Król, tel. 61 838 71 39

 

PODODDZIAŁ POŁOŻNICZY

Po porodzie pacjentki trafiają na pododdział położniczy.
Dla pacjentek po porodach zabiegowych i cięciach cesarskich w oddziale znajdują się sale dwu- i czteroosobowe, każda z dostępem do łazienki i stanowiskiem do przewijania noworodka.
Położnica może przebywać ze zdrowym noworodkiem przez całą dobę lub nakarmione dziecko może oddać na Oddział Noworodkowy pod opiekę personelu.
Położnica pozostaje na oddziale do czasu wypisu dziecka.

Na pododdziale położniczym znajdują się również dwu- i trzyosobowe sale, tzw. rooming-in, na których położnica przebywa z noworodkiem przez cały czas pobytu w szpitalu. Każda sala posiada łazienkę i stanowisko do pielęgnacji noworodka.
Badanie i ważenie noworodka odbywa się w obecności matki.

W czasie pobytu na pododdziale pacjentka uczona jest technik i zasad karmienia piersią oraz pielęgnacji noworodka.

 

 

Prawo do uzyskiwania informacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy.

 

Do Szpitala należy zabrać:

  • dokument tożsamości,
  • kartę przebiegu ciąży,
  • wyniki badań laboratoryjnych (informacja o grupie krwi, wynik badania GBS - na obecność paciorkowców z grupy B, wynik badania na obecność antygenu HBS, wynik odczynu Wassermanna - VDSL)
  • dokumentację z dotychczasowego leczenia (karty informacyjne, kartę ciąży, wypisy, konsultacje lekarskie) - jeśli Pacjent posiada

Podczas pobytu w Szpitalu przydatne okazać się mogą:

  • przybory toaletowe/kosmetyki
  • koszula/piżama/szlafrok
  • ręczniki
  • pantofle
  • klapki pod prysznic        

 

Do weryfikacji uprawnień pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego niezbędny jest numer pesel pacjenta oraz dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent ma prawo złożyć oświadczenie o swoim prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

>>> Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego