Oddział Noworodkowy znajduje się przy ul. Jarochowskiego 18

Kierownik Oddziału: lek. med. spec. neonatolog Anna Kunze-Bielecka, tel. 61 838 71 44
Z-ca Kierownika Oddziału: dr n. med. spec. neonatolog Krystyna Sokołowska, tel. 61 838 71 44
Pielęgniarka Oddziałowa: spec. w zakresie pielęgniarstwa Emilia Sobkowiak, tel. 61 838 71 46
Dyżurka lekarska: tel.61 838 71 28

 

Oddział Noworodkowy jest oddziałem II stopnia referencyjności. Na oddziale znajdują się sale opieki pośredniej i ciągłej (dla dzieci wymagających obserwacji), sala intensywnej opieki medycznej (dla dzieci przedwcześnie urodzonych i/lub wymagających intensywnej opieki) oraz sale w systemie rooming-in (dziecko przebywa cały czas z mamą).
Rocznie w naszym szpitalu przychodzi na świat ok 2500 dzieci.

Szpital posiada niezbędny sprzęt do opieki i diagnostyki wszystkich dzieci:

 • inkubatory otwarte i zamknięte,
 • respiratory, Infant Flow,
 • monitory, pulsoksymetry,
 • lampy do fototerapii,
 • aparat do USG i RTG,
 • aparat USG z opcją wykonania echokardiografii,
 • fotele do kangurowania.

Dziećmi opiekuje się doświadczony personel medyczny. W ramach opieki nad dziećmi ściśle współpracujemy z lekarzami specjalistami w zakresie kardiologii, chirurgii, neurochirurgii, neurologii, okulistyki, ortopedii i genetyki oraz z psychologami.

Zapewniamy:

 • szczepienia,
 • testy przesiewowe w kierunku rzadkich chorób genetycznych i metabolicznych,
 • badanie słuchu,
 • pełną diagnostykę.
 • badania obrazowe USG i RTG.

Jesteśmy pierwszym szpitalem w Poznaniu, który wprowadził ultrasonograficzne badania przesiewowe (USG przezciemieniowe i brzucha). Badania te wykonujemy wszystkim noworodkom przy współpracy z doświadczonymi lekarzami specjalistami w zakresie radiologii.

Współpracujemy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy wykonując przesiewowe badania słuchu oraz zapewniając nieinwazyjne wsparcie oddechowe chorym noworodkom.

Współpracujemy z wolontariuszami akcji „Ośmiorniczki dla wcześniaków”.

 

 Prawo do uzyskiwania informacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy.

 

                 

.