W ramach SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu działa 14 oddziałów, w trzech lokalizacjach. Rocznie w Szpitalu hospitalizowanych jest  około 32 tys. pacjentów. Zaplecze diagnostyczne dla Szpitala stanowi Zakład Diagnostyki Obrazowej ( tomograf komputerowy, RTG, USG), Zakład Elektrodiagnostyki i Fizjopatologii Układu Krążenia (EEG, EKG, echo serca, holter RR i EKG, próby wysiłkowe), Pracownia Endoskopii (gastroskopie, kolonoskopie) oraz laboratorium diagnostyczne. W ramach SZOZ nad Matką i Dzieckiem funkcjonuje Zakład Psychologii, który w razie potrzeby służy rodzicom i dzieciom wsparciem psychologicznym, a także Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii wspomagający proces leczniczo - terapeutyczny głównie u dzieci po zabiegach chirurgicznych i ortopedycznych.

SZOZ nad Matka i Dzieckiem w Poznaniu prowadzi działalność medyczną w zakresie lecznictwa stacjonarnego w:

  1. Szpitalu Św. Józefa, ul. Krysiewicza 7/8,
  2. Szpitalu Św. Józefa, ul.Nowowiejskiego 56/58,
  3. Szpitalu Św. Rodziny, ul. Jarochowskiego 18.