Przyjęcia planowe do Szpitala:

Rejestracja pacjentów odbywa się w godzinach przyjęć planowanych:

Nazwa Oddziału / Lokalizacja Miejsce / Godziny przyjęć
ul. Krysiewicza 7/8 
Oddział Dzieci Starszych I  Izba Przyjęć, Budynek A, III piętro, w godz. 7:30 - 9:00
Oddział Wewnętrzny (Hematologiczny)  Izba Przyjęć, Budynek A, parter, w godz. 7:30 - 9:00
Oddział Chirurgiczny i Leczenia Oparzeń  Izba Przyjęć, Budynek A, III piętro, w godz. 10:00 - 11:00
Oddział Laryngologiczny   Izba Przyjęć, Budynek A, III piętro, w godz. 10:00 - 11:00
Oddział Ortopedyczny i Traumatologi Narządu Ruchu  Izba Przyjęć, Budynek A, III piętro, w godz. 11:00 - 11:30
ul. Nowowiejskiego 56/58 
Oddział Dzieci Starszych II  Oddział Dzieci Starszych II, Budynek B, parter, w godz. 10:00 - 11:00
Oddział Dzieci Młodszych   Oddział Dzieci Młodszych, Budynek B, I piętro, w godz. 8:00 - 11:00
Oddział Obserwacyjno - Zakaźny Oddział Obserwacyjno - Zakaźny, Budynek A, w godz. 8:00 - 11:00
ul. Jarochowskiego 18 
Oddział Położniczo - Ginekologiczny  Izba Przyjęć II, Szpital Św. Rodziny, 
Oddział Urologiczny  Oddział Urologiczny, Szpital Św. Rodziny

W ustalonym na przyjęcie planowe dniu Pacjent (dla pacjentów małoletnich, wymagana jest obecność opiekuna ustawowego) zgłasza się do w/w punktów rejestracyjnych.

W celu weryfikacji uprawnień pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego niezbędne jest przygotowanie:

  • dla pacjenta małoletniego - numeru pesel pacjenta,
  • dla pacjentów pełnoletnich - numeru pesel pacjenta oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość.

W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o swoim prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

>>> Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego