Adres siedziby: 

            Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
            ul. Krysiewicza 7/8
            61-825 Poznań
            Regon 630863147
            NIP 778-11-28-565

Adres mailowy udostępniony dla pacjentów:

          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.