Załącznik do Zarządzenia nr 59/D/2012
z dnia 29.06.2012 r.
 

                                                                     CENNIK

 

BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE

 

1

Badanie USG

70,00

2

Badanie USG ginekologiczne*

50,00

3

Badanie USG Doppler

100,00

4

Badanie USG przepływ krwi w łożysku

70,00

5

Badanie USG – ocena owulacji (3 do 5 badań)

100,00

 

BADANIA RENTGENOWSKIE

 

6

RTG klatka piersiowa AP

50,00

7

RTG klatka piersiowa AP+B

60,00

8

RTG klatka piersiowa AP+B z kontrastem

70,00

9

RTG jama brzuszna AP

50,00

10

RTG jama brzuszna AP+B

60,00

11

RTG czaszka AP+B

60,00

12

RTG potylica / twarzoczaszka (1rzut)

40,00

13

RTG nos, zatoki, oczodół, żuchwa, ucho, siodło tureckie (1 rzut)

40,00

14

RTG kanały łzowe

80,00

15

RTG kręgosłup szyjny AP+B

60,00

16

RTG kręgosłup piersiowy AP+B

60,00

17

RTG kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy AP+B

60,00

18

RTG miednica

60,00

19

RTG kość ogonowa L5-S1

40,00

20

RTG stawy krzyżowo-biodrowe (2 rzuty)

60,00

21

RTG obręcz barkowa (1 rzut)

40,00

22

RTG szyjka kości ramiennej AP+B

60,00

23

RTG kość ramienna, staw łokciowy, przedramię AP+B

60,00

24

RTG nadgarstek AP+B

50,00

25

RTG ręka AP+B

40,00

26

RTG ręka – wiek kostny

40,00

27

RTG udo AP+B

60,00

28

RTG staw kolanowy AP+B

60,00

29

RTG podudzie AP+B

60,00

30

RTG staw skokowy, stopa AP+B

50,00

31

RTG przewód pokarmowy

90,00

32

Urografia (bez kosztu kontrastu)

130,00

33

Cystouretrografia (bez kosztu kontrastu)

150,00

34

Wlew kontrastowy

110,00

35

Fistulografia

80,00

36

Opis badania RTG

20,00

 

BADANIA TOMOGRAFI KOMPUTEROWEJ

 

37

TK głowa - badanie podstawowe

320,00

38

TK głowa - badanie z kontrastem

390,00

39

TK głowa - badanie z kontrastem i z anestezjologiem

460,00

40

TK głowa - bez kontrastu z anestezjologiem

390,00

41

TK szyja – badanie podstawowe

320,00

42

TK szyja – badanie z kontrastem

390,00

43

TK szyja – badanie z kontrastem i z anestezjologiem

460,00

44

TK szyja -  bez kontrastu z anestezjologiem

390,00

45

TK klatka piersiowa  - badanie podstawowe

360,00

46

TK klatka piersiowa - badanie z kontrastem

430,00

47

TK klatka piersiowa - badanie z kontrastem i z anestezjologiem

500,00

48

TK klatka piersiowa - bez kontrastu z anestezjologiem

430,00

49

TK jama brzuszna - badanie podstawowe

360,00

50

TK jama brzuszna - badanie z kontrastem

430,00

51

TK jama brzuszna - badanie z kontrastem i z anestezjologiem

500,00

52

TK jama brzuszna - bez kontrastu z anestezjologiem

430,00

53

TK miednica - badanie podstawowe

360,00

54

TK miednica - badanie z kontrastem

430,00

55

TK miednica - badanie z kontrastem i z anestezjologiem

500,00

56

TK miednica - bez kontrastu z anestezjologiem

430,00

57

TK kręgosłup (odcinek Th/L-5) - badanie podstawowe

350,00

58

TK kręgosłup (odcinek Th/L-5) - badanie z kontrastem

420,00

59

TK kręgosłup (odcinek Th/L-5) - badanie z kontrastem i z anestezjologiem

480,00

60

TK kręgosłup (odcinek Th/L-5) - bez kontrastu z anestezjologiem

420,00

61

TK kończyna - badanie podstawowe

350,00

62

TK kończyna - badanie z kontrastem

420,00

63

TK kończyna - badanie z kontrastem i z anestezjologiem

480,00

64

TK kończyna - bez kontrastu z anestezjologiem

420,00

65

TK brzuch z miednicą - badanie podstawowe

540,00

66

TK brzuch z miednicą - badanie z kontrastem

640,00

67

TK brzuch z miednicą - badanie z kontrastem i z anestezjologiem

750,00

68

TK brzuch z miednicą  - bez kontrastu z anestezjologiem

640,00

 

BADANIA HISTOPATOLOGICZNE

 

69

Barwienie cytologiczne bez oceny histologicznej

2,00

70

Wykonanie preparatu bez oceny histologicznej

5,00

71

Wykrojenie materiału i opis makroskopowy

7,00

72

Badanie histopatologiczne wymagające pobrania kilku wycinków z oceną lekarza histopatologa:

- za 1 badanie

- za każde kolejne badanie

 

 

30,00

17,00

73

Badanie cytologiczne (ginekologiczne) z oceną lekarza histopatologa

10,00

 

BADANIA KARDIOLOGICZNE

 

74

Badanie EKG bez opisu lekarskiego dla dzieci powyżej 3 roku życia     

40,00

75

Badanie EKG z opisem lekarskim i dla dzieci poniżej 3 roku życia

80,00

76

Badanie ultrasonograficzne serca (echokardiografia serca)

120,00

77

Pomiar ciśnienia tętniczego

5,00

 

BADANIA NEUROLOGICZNE

 

78

Badanie EEG bez opisu

50,00

79

Badanie EEG z opisem lekarskim

120,00

 

ZABIEGI CHIRURGICZNE

 

80

Pielęgnacja pępka (wycięcie pępowiny, oczyszczenie rany)

60,00

81

Usunięcie drobnych zmian ze skóry, błon śluzowych i tkanek miękkich

60,00

82

Kriochirurgia zmian miejscowych

90,00

83

Zaopatrzenie rany do 5 cm

50,00

84

Zaopatrzenie rany powyżej 5 cm

100,00

85

Założenie opatrunku gipsowego bez kosztu gipsu i opaski

50,00

86

Zdjęcie opatrunku gipsowego

40,00

87

Nastawienie zwichnięcia

100,00

88

Nastawienie złamania i/lub unieruchomienie zewnętrzne

100,00

89

Nakłucie diagnostyczne stawu

100,00

90

Nacięcie ropnia i/lub krwiaka tkanek miękkich

100,00

91

Usunięcie szwów

30,00

 

ZABIEGI LARYNGOLOGICZNE

 

92

Paracenteza jednostronna

50,00

93

Paracenteza dwustronna

80,00

94

Punkcja zatok

120,00

95

Zatamowanie krwawienia z nosa

100,00

96

Przedmuchiwanie trąbek słuchowych

100,00

97

Usuniecie ciał obcych z ucha, nosa

100,00

98

Płukanie uszu

60,00

99

Audiometryczne badanie słuchu

60,00

 

PORADY LEKARSKIE

 

100

Badanie ginekologiczne ambulatoryjne*

50,00

101

Badanie ginekologiczne ambulatoryjne z badaniem USG*

80,00

102

Porada lekarska specjalistyczna

100,00

103

Wystawienie opinii o stanie zdrowia na życzenie pacjenta lub instytucji uprawnionych

30,00

104

Wypisanie recepty

5,00

 

INNE OPŁATY

 

105

Iniekcja:

- domięśniowa lub podskórna

- dożylna

 

40,00

60,00

106

Inhalacja bez kosztu leku

30,00

107

Test alergologiczny – jeden punkt

5,00

108

Pobranie krwi pępowinowej (zestaw do pobrania i transport zapewnia pacjent)

200,00

109

Opłata za leczenie na oddziale - dotyczy pacjentów nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w myśl przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

odpłatność równa stawce zapisanej w umowie z NFZ na świadczenie usług stacjonarnych

*dla pacjentek powyżej 18 roku życia, które odmawiają przyjęcia do szpitala

 

Załącznik do Zarządzenia nr 63/D/2012
z dnia 01.08.2012 r.

                                                                     CENNIK 

 

 INNE OPŁATY

 

 1

 Wydanie zaświadczenia o przeprowadzonym procesie leczniczym na życzenie pacjenta lub instytucji uprawnionych

30,00